Süreç danışmanlığı kapsamında yapılan çalışmalar ile işletmelerin sürdürülebilir başarılarının temellerini yeniden inşa ediyoruz.

Bu zamana kadar tamamladığımız projelerden elde ettiğimiz tecrübe ve deneyimlerimizi, süreçlerini tam olarak tanımlayamayan kurumların hizmetine sunuyoruz.Elde ettiğimiz verilerden kurumların yeni sistemlere geçişte ve kaynaklarını yönetmekte oldukça zorlandığını görüyoruz. Süreç danışmanlığı hizmetinin doğmasına etken olan bu zorlukları Comsec Bilişim olarak ortadan kaldırıyoruz.

Süreç danışmanlığı kapsamında yapılan çalışmalar ile kurumların sürdürülebilir başarılarının temellerini yeniden yapılandırıyoruz. Kurum ile birlikte kurumun kendisine özel yapısını ve mevcut süreçlerini gözden geçirerek kurumu yavaşlatan süreçleri yalınlaştırarak ya da gereksinim duyulan yeni süreçlerin sisteme dâhil edilmesini sağlayarak işlerin planlı ve sistematik olarak tarif edilmesine destek sağlıyoruz.

Süreç danışmanlığı, projelerin devreye alınma sürecini hızlandırırken,iş yapış şeklinizde değişim ve süreçlerinizde şeffaflığı da beraberinde getiriyor.Süreç danışmanlığı ile teknoloji, yazılım ve iş süreçleri arasında optimum maliyet ve otomotize bir iş akışına sahip olmanız için gereken tüm çalışmalar yapılarak hızlı ve ölçümlenebilir bir kuruma dönüşümünüzü destekliyoruz.

  • Kurumunuzun rekabet gücünü artırmak ve rekabet edebilirliği sürdürülebilir kılmak
  • Yerel ve küresel rakiplere göre daha hızlı farklı ve esnek olmak için kurumunuzu yapılandırmak.
  • Kurumunuzda üretilen değerleri birbirine bağlı ilişki ağlarında bir zincir olarak yönetebilmek
  • Kurumunuzda  harcanan  fiziksel kaynakların kuruma verimlilik ve performans olarak geri dönüşümlerini ölçümleyebilmek
  • Çalışanlarınızın ve müşterilerinizin memnuniyetini arttırmak
  • Kurumunuzun yönetsel, operasyonel ve organizasyonel iş yapış şeklini sürdürülebilir ve izlenebilir hale getirmek.
  • Kurumunuzun odaklandığı alanları doğru tanımlayarak hedefe ulaşma yolunu kısaltmak
  • Sistematik çalışmalarla süreçleri tanımlayarak iş akışlarını iyileştirmek
  • Kurum içinde oluşan sorun ve hata paylarını minimize etmek
  • Kurumunuzun ihtiyacı olmayan iş basamaklarına harcanan zaman ve giderlerden kurtulmak için süreç yönetimi önemlidir.

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.